Vizuální styl Fonergy

Vytvořili jsme novou tvář energetické společnosti.

Pro společnost Fonergy, působící v oboru energetiky, jsme navrhli nové logo a komunikační motiv. Prvky jednotného vizuálních stylu jsme aplikovali na tiskoviny představující zaměření společnoasti, webovou prezentaci a další materiály podpory prodeje.