Pivo tvého kraje

Nový kabát Podlužana

Navrhli jsme logo a etikety pro Podlužana, nosnou značku Břeclavského pivovaru. Chmelové šišky, folklorní motivy, meandry lužních lesů, to vše jsme  skloubili  dohromady při tvorbě "bůžka Podluží", který je nosným prvkem nových etiket a odráží se vněm regionální příslušnost tohoto staronového piva.