Jednotná image Mc Pen

Nová image pro celonárodní síť papírnictví.

Navrhli jsme novou image pro síť papírnictví McPen.